Faglig Tillitsvalgt 1 FTV1 06.05 – 09.05.2019 Stjørdal

143 Views

Place: Kjøpmannsgata, Nord-Trøndelag, Norge, 7500, Quality Airport Hotel Værnes

  • Start : 2019/05/06 10:00
  • End : 2019/05/09 14:00

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i Fellesforbundet Trøndelag

Innhold:

Kurset tar for seg Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, rettigheter og plikter som tillitsvalgt og Fellesforbundet som organisasjon. Kurset gir innblikk i rettskilder og annen relevant kunnskap som er nyttig for deg som tillitsvalgt og i møteledelse.

Det vil bli kort info fra LO favør og ungdomsarbeidet i Fellesforbundet

Kurspris – Gratis

Tapt arbeidsfortjeneste:

Alle skal søke arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dette dekket lønn av egen arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 148/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

(Medlemmer til avd 765 får stipend på 400kr pr dag i tillegg.)

 

Reisekostnader:

Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon

Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

 

Påmelding:

Frist for påmelding er 17.04.2019

KLIKK HER FOR PÅMELDING

Følg oss på Facebook

Kontakt oss

Folkets Hus, Olav Tryggvasons gate 5, 7011 Trondheim

Roger Undheim Hoff, Avd 765
+47 93 02 99 79
avd765@fellesforbundet.org

Terje Eriksen, Avd 768
+47 91 73 96 35
avd768@fellesforbundet.org

Marius Tønnessen, Avd764
+47 92 68 12 10
martoen2@online.no