Faglig Tillitsvalgtopplæring 3 (FTV3)

83 Views

Place: Stjørdal, Nord-Trøndelag, Norge, Stjørdal

  • Start : 2019/10/21 10:00
  • End : 2019/10/24 13:00

Målgruppe: Tillitsvalgte, medlemmer kan også søke. Bør ha gjennomført FTV1 og FTV2 eller tilsvarende.

Innhold:

Dette er en naturlig vei å gå etter FTV1/2.

Deltakerne skal vite fagbevegelsens grunnleggende historie og ideologi.

Deltakerne skal gjøres kjent med begrepet «hersketeknikker» og skal få tips til hvordan de skal motvirke disse

Deltakerne skal vite hvordan man når ut til media og hvordan de skal reagere når media vil ha tak i dem.

Deltakerne skal kunne redegjøre for forbundets fagligpolitiske standpunkt.

Deltakerne skal kunne skrive et innlegg/appell de skal kunne ta ordet i en forsamling i noen få minutter, de skal lære å disponere tildelt tid på talerstol.

 Kursplakat – FTV 3, oktober 2019-1

KURSPROGRAM FTV 3, oktober 2019

 

 

 

Tidsrom 21. – 24. oktober 2019
Hvor Stjørdal. Nærmere info kommer senere
Påmeldingsfrist 27. september 2019
Varighet 4 dager
Ansvarlig avdeling Fellesforbundet avdeling 765 Trondheim
Foredragsholdere Frank Schaufell, Geir O. Fløan, Geir S. Johnsen m.fl.
Link for påmelding Påmelding her!

 

 

 

Kurspris:

Gratis

 

Tapt arbeidsfortjeneste

For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver gis det stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 148/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

 

Reisekostnader

dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3,00/Km, eller etter offentlig kommunikasjon

Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

 

Følg oss på Facebook

Kontakt oss

Folkets Hus, Olav Tryggvasons gate 5, 7011 Trondheim

Roger Undheim Hoff, Avd 765
+47 93 02 99 79
avd765@fellesforbundet.org

Terje Eriksen, Avd 768
+47 91 73 96 35
avd768@fellesforbundet.org

Marius Tønnessen, Avd764
+47 92 68 12 10
martoen2@online.no