Akkordlønn vil si at den enkelte belønnes etter:

Antall produserte, innsamlede eller utførte enheter/oppgaver innen en bestemt tid. 

Ved akkord får arbeidstakeren betalt en fast pris per produsert enhet eller utført tjeneste uten at vi tar hensyn til medgått tid. Prinsippet her er enkelt:

Jo mer effektive arbeidstakeren er, jo større blir lønnen.

Akkord oppmålere:
Tømmer:

Geir Ståle Johnsen
Oppmåler Tømmer
g-sjohns@online.no
416 32 778

Bård Lorentsen
Oppmåler Tømmer
ba-loren@online.no
941 99 866

Raimond Aamelfot
Oppmåler Tømmer
r.aamelfot@yahoo.no
455 19 510
Mur:

Torbjørn Graneggen
Oppmåler mur/flis
tgranegg@online.no
917 81 169

Betong:

Terje Eriksen
Daglig leder / Oppmåler
forskaling@online.no
917 39 635

Øystein Laugen
Oppmåler
oelaugen@online.no
454 87 931

Maler:

Marius Tønnessen
Styreleder / Daglig leder / oppmåler maler
Tlf. 926 81 210
Epost: martoen2@online.no

Jan Rune Brovold
Medlemshåndtering / regnskap / oppmåler maler
Tlf. 926 44 927
Epost: j.r.bro@online.no

Oddbjørn Lie
oppmåler maler
Tlf. 464 25 592
Epost: od-lie2@online.no

Takpapp:

Tor Arne Kalland
Oppmåler Takpapp/ Medlemshåndtering
kalle@online.no
926 90 006

 

Disse bedriftene i Trøndelag bruker akkord som lønnsystem

Akkord bedrifter tømmer:

Grande Entreprenør AS

Backe Trondheim AS

Vibo Entreprenør AS avd. Orkdal

Betonmast Trøndelag As

Kvernmo AS

Hent AS

Skanska AS

NCC Norge AS

Byggmesteran Verdal AS

Fuglesang-Dahl A/S

Nordbohus Avd Verdal

Varmbo Bygg AS

Veidekke Entreprenør AS

Fredheim & Paulsby

Byggmester Kolstad AS

Block Watne

Nordbohus Systembygg AS

Os Entreprenør AS

Oppdal bygg AS

Mikael Wik AS

 

Akkord bedrifter Betong

Hent AS

Ncc AS

Skanska AS

Grande Entreprenør AS

Horneberg Bygg AS

Veidekke Entreprenør AS

Backe Trondheim AS

 

Akkord bedrifter mur:

Ivar S. Moe AS

Mestermur Trondheim AS

Bugge A/S

Johannesen & Hagen AS

Mur og puss A/S

Murarbeid A/S

Horneberg Bygg AS

 

Akkord bedrifter maler

B Bersvendsen AS

Jakob Opdal AS

Malerkompaniet AS

Malermester Blakstad AS

Malemester Talseth & Husby AS

Malermestrene Brøttesmo & Lervik AS

MTG AS

Rosenborg Malerteam AS

Sandå Stjørdal AS

Sverresborg Malerservice AS

Utgaard AS

 

Akkord bedrifter papp/membran:

Icopal Tak AS Region Nord Trondheim

Norland Tak AS

Mestertak Entreprenør AS

Grande Entreprenør AS

Protan Entreprenør Midt-Norge AS

 

 

 

Trondheim måler nesten like mye bygg som hele resten av landet:

Ingen banker trønderne i akkord

Her er akkordlønn fremdeles det rådende lønnssystemet på byggeplassene.
Mens resten av landet trapper ned målingen, går det motsatt vei hos målekontorene i Trondheim.

Nesten samtlige av Fellesforbundets målekontor ligger nede for telling, med ett unntak. Hva er det trønderne gjør som alle de andre ikke får til? Vi ble med oppmåler Geir Ståle Johnsen i avdeling 765 til Levanger for å få et innblikk i den trønderske suksessoppskriften.

På byggeplassen i sentrum av småbyen står 20 leiligheter nesten klare til innflytting. I sju måneder har Byggmester Grandes stab jobbet akkord, og nå har dagen kommet for å gjøre opp regnskap:

– Vart det bukk?

Ja, på søndag, svarer bas Thomas Hermann.

Jaktpraten først, så over til notatene.

Akkordlaget slår seg ned og spiser lunsj over et slag mattis, mens basen og oppmåleren går gjennom tegningene etasje for etasje. Hermann har notert opp alt han mener skal komme i tillegg til det som allerede er målt før de begynte å bygge. Det er noen endringer i konstruksjonen på balkonger og annet, som har medført ekstra arbeid. Oppmåleren sjekker hva som er med og ikke. Så blir de enige om blant annet hvor mange og hvor store hull som er laget, og hvor mange dører som er satt opp uten spor til foringer.

Oppmåleren legger inn tallene fra tømrerbasen. Noen ganger hender det at bedriften sjekker at alt stemmer ved å foreta en motmåling. I følge oppmålerne i Trøndelag fører det sjelden til endringer i målesummen.

– Er du spent på hva målesummen blir?

– Klart det, sier basen. Gutta er også spente. Noen har nærmere tusen timer på dette prosjektet. Med en forhåndmåling på 205 kroner timen, blir det litt ekstra til jul hvis de oppnår minst snittet de har hatt før på 265 koner i timen.

– I noen firma er de misfornøyd med akkord på under 280 kroner timen, sier oppmåler Johnsen.

Bud

Akkord handler ikke først og fremst om penger, men effektivitet. Johnsen framhever den gode kulturen for måling som er skapt over år.

– Både bedriftene og medlemmene vil at vi skal måle. Her har alle skjønt at dette er noe alle tjener på. Selv om timelønna blir høyere ved måling, jobber alle mer effektivt. Dette tjener også bedriftene på, sier han.

Mens andre avdelinger legger ned målekontorene, satses det i Trondheim. På kontoret i Folkets Hus er det nå 11 oppmålere innen tømrer, maling, mur, betong, rør og papp. Rør satser, og dobler snart staben fra en til to.

Kultur for akkord

Spørsmålet mange stiller seg er hvordan det er mulig at noe som fungerer så bra i Trøndelag, er i ferd med å forsvinne i resten av landet? Mange skylder på utstrakt bruk av innleie, men oppmålerne i Trøndelag mener det blir for enkelt å skylde bare på det.

– Vi har en egen målekultur vi dyrker, vi er genuint interessert i faget og målingen. En viktig del av dette er at vi oppmålere diskuterer faget. Minst like viktig er det å være hyppig til stede på byggeplassene, sier de.

Mye eller alt av målingen kunne de tatt fra kontoret, men da ville kontakten med medlemmene forsvunnet.

– Måling er også tillitsmannsarbeid. Er det noe medlemmene lurer på, så tar de det opp med oss. Vi har også en veldig god kontakt med bransjen. Det hender ikke så rent sjelden at det er bedriften som ber oss komme, sier Roy Monsø på betong.

Bygd på tillit

Alle nye målebedrifter får opplæring av målekontoret. Her er både ledelse og medlemmer med.

– Under de første målingene ønsker gjerne ledelsen å være med for å se at alt går riktig for seg, men alle skjønner fort at det har lite for seg, sier Johnsen.

Bedriftene og fagarbeiderne stoler på basen og oppmåleren. Systemet er bygd på tillit. Tillit som er oppbygd gjennom år med dialog og seriøsitet.

– Vart det nå pæng den her gongen?

Tømrer Terje Pedersen jobber bare akkord, og nå lurer han på hvordan det har gått med de 20 leilighetene i Levanger.

– Jeg jobber bare akkord, og skjønner ikke at ikke at alle andre gjør det. Det er ikke mer jobb for oss, men vi blir trent i å tenke effektivitet. Fordelene er at vi tjener bedre, og jobber bedre. Etterskuddsbetalingen fra akkorden er alltid kjærkommen. Noen ganger får vi mindre enn forventet, men stort sett går det bra. Det å få rundt femti tusen kroner ekstra nå på desemberlønna, er heller ikke dumt, smiler Pedersen.

 

Ingen banker trønderne i akkord!

Akkordtariffen tømmer 01.02.2016

Kopi av Akkordseddel

Kopi av Timeprogram akkord

Trondheimslista tømmer

Lønnsatser 2019