Faglig tillitsvalgt 1 (FTV1)

187 Views

Place: Sandfærhus, Trøndelag, Norge, 7500, Scandic Hell

  • Start : 2019/11/25 09:00
  • End : 2019/11/28 14:00

Målgruppe:

Perfekt for medlemmer og evt tillitsvalgte i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Innhold:

Kurset tar for seg Arbeidsmiljøloven, hovedavtalen, rettigheter og plikter som tillitsvalgt. Fellesforbundet som organisasjon. Kurset gir deg innblikk i rettskilder og annen relevant kunnskap som er nyttig for deg som tillitsvalgt og innblikk i møteledelse.

Påmelding her

Kurspris: Gratis!

 

Tapt arbeidsfortjeneste

For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver gis det stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 148/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver. I avd 764/765 & 768 får man i tillegg et stipend på ca 400kr pr dag.

 

Reisekostnader

dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3,00/Km, eller etter offentlig kommunikasjon

Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km