Faglig tillitsvalgt 2

173 Views

Place: Scandic Parken Hotel Ålesund

  • Start : 2019/10/28 10:00
  • End : 2019/10/31 15:00
Målgruppe:
Tillitsvalgte, klubbledere og medlemmer som er medlem av Fellesforbundet i Møre- og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag. En fordel å ha gjennomført ftv1.

Innhold:
Deltakerne skal på en god og sikker måte kunne forberede, gjennomføre og evaluere forhandlinger. Det legges stor vekt på argumentbygging. Ha kunnskap til å kunne gjennomgå og analysere et bedriftsregnskap og argumentere ut fra dette.
Tapt arbeidsfortjeneste:
For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver gis det stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 145/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver. I avd 764/765 & 768 får man i tillegg et stipend på ca 400kr pr dag.
Reisekostnader:
dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km
Kontaktperson:
Ståle Pettersen:   Mob: 918 628 05 eller e-post: staale.pettersen@fellesforbundet.org