Faglig Tillitsvalgtopplæring 3 (FTV3)

309 Views

Place: Scandic hell, Stjørdal, Nord-Trøndelag, Norge, Scandic Hell

  • Start : 2019/10/21 10:00
  • End : 2019/10/24 13:00

Målgruppe: Tillitsvalgte, medlemmer kan også søke. Bør ha gjennomført FTV1 og FTV2 eller tilsvarende.

Innhold:

Dette er en naturlig vei å gå etter FTV1/2.

Deltakerne skal vite fagbevegelsens grunnleggende historie og ideologi.

Deltakerne skal gjøres kjent med begrepet «hersketeknikker» og skal få tips til hvordan de skal motvirke disse

Deltakerne skal vite hvordan man når ut til media og hvordan de skal reagere når media vil ha tak i dem.

Deltakerne skal kunne redegjøre for forbundets fagligpolitiske standpunkt.

Deltakerne skal kunne skrive et innlegg/appell og de skal lære å disponere tildelt tid på talerstolen.

Dette er den siste modulen i tillitsvalgt opplæringen, meld dere på på for å få komplettert din opplæring som tillitsvalgt. 

For info eller spørsmål ta kontakt med:

Roger Undheim Hoff Tlf: 930 29 979 Epost: roger.hoff@fellesforbundet.org

 Kursplakat – FTV 3, oktober 2019-1

KURSPROGRAM FTV 3, oktober 2019

Tidsrom 21. – 24. oktober 2019
Hvor Scandic Hell, Stjørdal
Påmeldingsfrist 27. september 2019
Varighet 4 dager
Ansvarlig avdeling Fellesforbundet avdeling 765 Trondheim (Geir S. Johnsen & Roger Hoff)
Foredragsholdere Frank Schaufell, Geir O. Fløan, Geir S. Johnsen m.fl.
Link for påmelding Påmelding her!

 

Kurspris:
Gratis

 

Tapt arbeidsfortjeneste

For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver gis det stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 148/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver. I avd 764/765 & 768 får man i tillegg et stipend på ca 400kr pr dag.

 

Reisekostnader

dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3,00/Km, eller etter offentlig kommunikasjon

Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km