Fellesforbundet – Faglig tillitsvalgt 1 (Molde)

285 Views

, Scandic Hotel Alexandra

  • Start : 2020/10/12 10:00
  • End : 2020/10/15 15:00
Kurs-id: 345416
Sted: Scandic Hotel Alexandra
Timetall: 26
Kursstart Info: 12.10.2020 – 15.10.2020
Klokkeslett: 10:00
Påmeldingsfrist: 01.09.2020
Pris: kr Gratis for deg som medlem, dersom forbundet godkjenner din søknad
Kontaktperson: Sølvi Lid
E-post: solvi.lid@aof.no
Mobil: 928 31 560
Status: Åpent for påmelding

Målgruppe:
Tillitsvalgte og medlemmer av Fellesforbundet i Møre og Romsdal og Trøndelag
Innhold:
Kurset tar for seg Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, rettigheter og plikter som tillitsvalgt og Fellesforbundet som organisasjon. Kurset gir innblikk i rettskilder og annen relevant kunnskap som er nyttig for deg som tillitsvalgt og i møteledelse.
Det vil bli kort info fra LO favør og ungdomsarbeidet i Fellesforbundet.
Tapt arbeidsfortjeneste:
Søk arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 152/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.
Reisekostnader:
dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km
Kontaktperson:
Knut Erik Brevik knut.erik.brevik@fellesforbundet.org tlf: 95104392