Pensjon Kurs

159 Views

Place: Sandfærhus, Trøndelag, Norge, 7500, Scandic Hell

  • Start : 2019/11/26 11:00
  • End : 2019/11/28 13:00

Informasjon

Gratis for medlemmer i Fellesforbundet

Kursets innhold
– Grunnleggende kunnskap om pensjon
– Folketrygden
– Avtalefestet pensjon (AFP)
– Tjenestepensjon
– Pensjonsreformen og fagbevegelsens rolle
Veileder
Eirik Falk
Gjennomføring
Kurset går over 18 timer fordelt over 3 dager med 2 netter på Scandic Hell, Stjørdal.
Start på dag 1 er kl. 1100 med avslutning på dag 3 med lunsj kl. 1300.
Søknad
AOF vil videresende din søknad til ditt forbund. Hvis søknaden innvilges dekker forbundet kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og evt. tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.