Årsmøte Fellesforbundet avd 765 Trondheim

777 Views
Dato: 19. april 2021
Sted: Folkets hus 4 .etg inngang B
Tid: Registrering fra 15:30. Møtestart 16.00

Fellesforbundet avd 765 inviterer til årsmøte 19. april, med møtestart 16:00.

Det tas sikte på et fysisk møte hvor smitteverns regler skal være ivaretatt.

Det vil bli servert baguetter ved møtestart.

Påmelding innen 15. april til Torbjørn Graneggen:  tgranegg@online.no  eller tlf. 917 81 169

 

DAGSORDEN

1:         Åpning

2:         Konstituering

3:         Den politiske situasjonen før valget 2021 v/ Steinar Krogstad

4:         Utdeling av utmerkelser for beståtte fag-/svenneprøver 2020

5:         Styrets beretning 2020

6:         Regnskap 2020

7:         Handlingsplan 2021

8:         Innkomne forslag

9:         Budsjett 2021

 10:         Valg

Vel møtt.

Med hilsen

Fellesforbundet avd 765 Trondheim