Årsmøte i klubben Consto Midt-Norge avd Trondheim

721 Views

Vel gjennomført årsmøte i klubben Consto Midt-Norge avd Trondheim. 15.02.2019

15stk stemmeberettigete møtte opp samt Roger Undheim Hoff fra Fellesforbundet avd765.

Det nye klubbstyre som ble valgt består nå av:

Leder: Kristian Nystad
Nestleder: Johan Stokkan
Kasserer: Truls Bjørgen