KrF sikrer flertall for å begrense innleie!

Fellesforbundet er glad for at Kristelig Folkeparti sammen med Arbeiderpartiet og de andre partiene på venstresiden sikret flertall for å innskrenke bemanningsbransjen og sikre flere fast arbeid.

Dette er det viktigste vedtaket Stortinget har gjort innen arbeidslivsområdet på lang lang tid, sier nestleder i Fellesforbundet Steinar Krogstad.

Mer..

Nyttige dokumenter og FAQ

Her finner du nyttige maler og skjemaer for tillitsvalgte

Innleie maler/skjema