Bransjekonferanse for byggfag 2018

613 Views

23-24 oktober ble det arrangert Bransjekonferanse for byggfag i Lillestrøm.

Der ble det blant annet diskutert:

  •  Fremtiden for akkordlønnsystemet (digitalisering)
  •  De nye innleiebestemmelsene
  •  Tillitsvalgtes rolle når det gjelder disse bestemmelsene
  •  Forbundets egen kampanje rettet mot innleie og reise, kost og losji

.

Arild Grande fra arbeids og sosialkomiteen

 

Kenneth Olderøien, tillitsvalgt i Backe Trondheim AS
Marie Slåen Granøien, tillitsvalgt i Murmester Ivar s Moe AS
Per Skau, forbundssekretær Fellesforbundet. Jan Arne Olsen Ørnevik, Sekretær Fellesforbundet
Steienar Krogstad, Nestleder Fellesforbundet
Trygve Andre Skogseide, Sekretær Fellesforbundet
Organisert bygningsarbeider!
Øivind Høiseth, Nestleder klubbstyret NCC avd Trondheim. Petter Krigsvold, Leder Rørleggernes forening avd 762 Trondheim.