BRANSJEKONFERANSEN 2017 MED 500 TILLITSVALGTE

736 Views

Det var stappfullt hus da Fellesforbundets store felles bransjekonferanse startet på Gardermoen onsdag formiddag.

Over 500 klubbtillitsvalgte fra hele landet samlet seg til den felles bransjekonferansen på Gardermoen. Tre hovedinnledere, Jørn Eggum, LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og Ap-leder Jonas Gahr Støre. Deretter forberedte innlegg fra noen av bransjerådene.

Det er tariffavtalene våre. Sammen med hovedavtalene, er tariffavtalene det gjeveste og stolteste vi har. Det er dette som gir oss rettigheter. Avtalene gir oss innflytelse. De er verktøykassa vi har for å gjøre vilkårene i arbeidslivet bedre for våre 100 000 yrkesaktive medlemmer.

Men verktøykassa har begrenset virkning dersom vi ikke evner å bruke den. For å bruke verktøyet, må vi ha kunnskap om det. Her ligger stryken vår. Skolerte tillitsvalgte som kan rettighetene sine og evner å utnytte dem.

– Alle bransjene som har tariff-/bransjeråd er samlet – tretten i tallet. Tariff-/bransjerådene er ansvarlige for å planlegge og gjennomføre bransjekonferanser. Denne gangen har vi altså valgt å forsøke denne formen – en fellesdel og en bransjed der vi er hver for oss.

– Vi skal kjenne på at vi er mange og at vi favner vidt. Vi skal møte tillitsvalgte fra andre bransjer og landsdeler. Vi har store utfordringer og store muligheter. Det har vi ønsket at programmet skal bære preg av, sa Jørn Eggum blant annet i sin innledning.