Om oss

Vi kjemper for en seriøs byggebransje med like konkurransevilkår!
Send oss tips og informasjon om mulig kriminell virksomhet og vi sørger for at den kommer til riktig etat. Vår tipsløsning gjør det mulig å levere tips anonymt.

Hjemmeside uropatrulje

Tips oss anonymt

Følg uropatruljen på Facebook

Vidar Sagmyr
Prosjektleder
vidar@sagmyr.no
928 78 722

Eksempler på hva vi ønsker informasjon om:

Svart arbeid
Juks med MVA, arbeidsgiveravgift, obligatorisk tjenestepensjon m.m.    
Farlig arbeid i høyden eller andre HMS-brudd
Underbetalt arbeidskraft
Arbeidere uten oppholdstillatelse
Ulovlige boforhold
Ulovlig elektrikerarbeid
Korrupsjon

Arbeidsmåte

-Vi går gjennom innkomne tips og kvalitetssikrer den ved hjelp av våre kilder, før vi sender den videre til riktig etat.
“Våre kilder” kan i denne sammenheng være informasjon vi finner via nettsøk eller andre informanter i samme sak. 
Vårt mål er å levere så gode tips at etatene får en enklere saksbehandling i startfasen.

Byggebransjens uropatrulje

Seriøse bedrifter som har fokus på kvalitet, gode, trygge arbeidsforhold for ansatte, utdanning av lærlinger opplever at de stadig presses hardere av en useriøs del av byggebransjen.
Byggebransjens uropatrulje eies og drives som et to-partssamarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. 
Håndverkerforeningen i Trondheim, EBA Trøndelag, Nelfo og alle mesterlaugene fra håndverksbransjen er inne på arbeidsgiversiden, mens byggfagavdelingene hos Fellesforbundet sammen med Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag og Heismontørenes Fagfororening dekker arbeidstakersiden. 

Prosjektet har en styringsgruppe bestående av sju personer; tre fra arbeidsgiversiden og fire fra arbeidstakersiden.

Hvorfor gjør vi dette?

Som en hardt presset bransje sender vi med dette et kraftig signal til det offentlige om at vi står samlet i kampen for en seriøs byggebransje.

Offentlige etater

Ulovlighetene som bedrives i byggebransjen er av interesse for mange ulike offentlige etater og vi har snart levert 1000 tips av ulik karakter til følgende:

Arbeidstilsynet
Skattetaten
Kemneren
Tollvesenet
Politiet
NAV
Trondheim Brann- og Redningstjeneste
Regionalt Verneombud
Kontrollkomiteen i Trondheim Kommune
Finanstilsynet
DIBK