• Bli medlem avfellesforbundet

    Sammen er vi sterke

  • Vis Styrke

    Bli medlem

  • Bli medlem idag

    Ta kontakt idag

Her er videoer med koronainfo til arbeidsinnvandrere som kommer til Trondheim Kommune.

Koronainfo Engelsk

Koronainfo Polsk

Koronainfo Litauisk

Videoene redegjør for gjeldende regler ved innreise, testing, karantene, isolasjon etc.
Vi håper disse kan være nyttige, og at dere hjelper oss med å spre dem på sosiale medier der vi når flest mulig av arbeidstakerne.