Fanemarkering 12.Nov kl 11:30-12:00 mot ulovlig innleie på Torget.

1 View
Utbyggingen av Trondheim Torg utføres av en entreprenør uten tariffavtale og med utstrakt bruk av ulovlig innleie. Vi ønsker å sette fokus på Trondheim kommunes manglende oppfølging av eget innkjøpsreglement.
Vi krever:

→ Minimum 10 % lærlinger

→ Minimum 50 % fagarbeidere

→ Innleie skal gjøres i samsvar med arbeidsmiljøloven

→Opprettelse av eget innkjøpsombud i kommunen

Vi ønsker å mobilisere en samlet fagbevegelse til å stille seg bak våre krav om et seriøst arbeidsliv med faste ansettelser i hele stillinger.

Møteleder Torbjørn Graneggen. Fellesforbundet avd 765 Trondheim

Appell ved Jørn Eggum. Leder i Fellesforbundet

Appell og sang ved John Peder Denstad. Lo i Trondheim

Fanemarkeringen avholdes utenfor Rådhuset Tirsdag 12. november klokken 11:30 – 12:00

Vi oppfordrer til å ta med faner. Vel møtt!