Fordeler med tariffavtale

3,667 Views

Her finner du noen av de viktigste fordelene med felles tariffavtale som vi har framforhandlet for våre medlemmer!

Feriepenger

12% feriepenger utgjør ca 8-10000kr

Tariffbedrifter 5 uker 12,0 %
Ikke tariffbedrifter 4 uker + 1 dag 10,2 %

Reise Gangtid

Reise/gangtid, § 7-2 Hvor nattopphold ikke er nødvendig (gjelder fra 1. april 2021) Når arbeidstaker sørger for transport:
7,5-15 km kr 107,50
15-30 km kr 178,00
30-45 km kr 209,00
45-60 km kr 239,50
60-75 km Kr 271,30
Lærlinger: 85 %

 

Når arbeidsgiver holder transport:
7,5-15 km kr 63,40
15-30 km kr 106,20
30-45 km kr 126.90
45-60 km kr 148.10
60-75 km Kr 170.10
Lærlinger: 70 %

Ved avstander over 7,5 km, dekker arbeidsgiver bom og fergepenger i sin helhet.

Overtidsgrunnlag

Overtidsbetaling, § 2-7 og § 6-3 og bilag 20: Minimum 50 prosent av følgende grunnlag: kr 282,25 for voksne arbeidstakere (gjelder fra 1. april 2021)

 

Helligdags-godtgjørelse

Alle røddager som kommer på en arbeidsdag skal betales i sin helhet. Ca 12000kr

 

Bastillegg 

§ 2-10.1: Hvor arbeidslaget arbeider på eget ansvar skal lagbasen tilsettes av arbeidsgiver, ha en godtgjørelse på minst kr 7,30 per time

 

Permisjon med lønn

Permisjon ved fødsel i 14 dager. Utgjør ca 17000kr

Permisjon ved dødsfall for deltagelse i begravelse når det gjelder nærmeste familie.

Permisjon for undersøkelser, behandling og kontroll av tannlege og lege. Og fysio\kiropraktor.

Permisjon til å følge barn til første barnehage/skole.

Permisjon ved flytting + mange fler som står i Bilag 10 i overenskomsten for byggfag.

 

AFP (pensjon)

utgjør ca 1,3 million. 50000kr årlig fra du er 62år.

Annethvert år er det tariffoppgjør. Mange av de rettighetene vi har fått gjennomslag på gjennom historien er stadig utsatt for at det skal fjernes, hvis færre er organisert eller ikke har tariffavtale, så klarer vi ikke å forvare disse rettighetene eller gjøre dem bedre.

Tar du sjansen på å stå utenfor eller vil du være med på fellesskapet og trygge våre arbeidsplasser ytterligere.