Gi din stemme til en tillitsvalgt i Komunevalget 2019

290 Views

Bruk Stemmeretten!

Komunevalget 2019 i Trondheim
Mobilser støtte til og stem på kandidater som har tillitsverv eller tidligere har hatt verv i fagbevegelsen.

Vi oppfordrer til at det gis personstemme (tilleggs-stemme) eller slenger, se forklaring lenger bak, til følgende kandidater som stiller til valg ved kommunevalget i Trondheim:

Arbeiderpartiet

 • Roar Aas, LO / Fellesforbundet Avd 765 – 2. kandidat for AP
 • Elisabeth Sundset, LO / Handel og Kontor – 9. kandidat for AP
 • Geir Jarle Sirås, LO / Norsk Jernbaneforbund – 12. kandidat for AP
 • Sandra Åberg Kristiansen, LO / EL & IT Forbundet – 13. kandidat for AP
 • Edvin Helland, LO / Fagforbundet – 14. kandidat for AP
 • Aage Borrmann, LO / Skolenes Landsforbund – 26. kandidat for AP
 • Ismail Salad Elmi, LO / Fagforbundet – 28. kandidat for AP
 • Anita Børstad, LO / Fellesforbundet – 29. kandidat for AP
 • Petter Geving Krigsvold, LO / Fellesforbundet – 30. kandidat for AP
 • Kjell Aune, LO / NNN – kandidat for AP
 • Baba Ahmed Danyagiri, LO / Fellesorganisasjonen – 38. kandidat for AP
 • Amund Losen Moholdt, LO / Handel og Kontor – 42. kandidat for AP
 • Pål Meistad, LO / Postkom – 48. kandidat for AP
 • Curt Herbert Haglund, LO / Fellesforbundet – 50. kandidat for AP
 • Heidi Ingeborg Klokkervold, LO / Fagforbundet – 55. kandidat for AP
 • Marius Antonsen Weisæth, LO / Postkom – 56. kandidat for AP
 • Per-Arild Lyng, LO / Norsk Jernbaneforbund – 58. kandidat for AP
 • Nils Arild Nesjan, LO / Fagforbundet – 62. kandidat for AP
 • Jo Gabriel Grøtan, LO / Fellesforbundet – 68. kandidat for AP

Sosialistisk Venstreparti

 • Mona Berger, LO / Fellesorganisasjonen – 1. kandidat for SV
 • Mohammed A. Mohammed-Yahya, LO / Fagforbundet – 6. kandidat for SV
 • Alida Johanne Domaas, LO / Industri Energi – 16. Kandidat for SV
 • Toril Indergård, LO / Fagforbundet – 22. kandidat for SV
 • Svein Åge Samuelsen, LO / EL & IT Forbundet – 23. kandidat for SV
 • Elin Kvikshaug Berntsen, LO / Skolenes Landsforbund – 24. kandidat for SV
 • Knut Fagerbakke, LO / NTL – kandidat for SV
 • Marit Monsø Bosness, LO / Fellesorganisasjonen – 64. kandidat for SV
 • Torbjørn Løkhaug Petersen, LO / Skolenes Landsforbund – 65. kandidat for SV
 • Torbjørn Modig, LO / Fagforbundet – 68. kandidat for SV

Rødt

 • Roald Arentz, LO / Norsk Transportarbeiderforbund – 2. kand. for Rødt
 • Arve Sletten, LO / NTL – kandidat for Rødt
 • John-Peder Denstad, LO / Fagforbundet – 6. kandidat for Rødt
 • Kari Kristensen, LO / Handel og Kontor / Fellesforbundet – 7. kandidat for Rødt
 • Karim Essahli, LO / Fagforbundet – 8. kandidat for Rødt
 • Anniken Lien Van Marion, LO / Fagforbundet – 11. kandidat for Rødt
 • Arne Byrkjeflot, LO / Industri Energi – 12. kandidat for Rødt
 • Runar Bu Karlsen, LO / EL & IT Forbundet – 14. kandidat for Rødt
 • Gunn Pinslund, LO / Handel og Kontor – 15. kandidat for Rødt
 • Ivar Espås Vangen, LO / Skolenes Landsforbund – 18. kandidat for Rødt
 • Svein Olav Aarlott, LO / Fagforbundet – 22. kandidat for Rødt
 • Helge Rønsåsbjørg, LO / Skolenes Landsforbund – 26. kandidat for Rødt
 • Rainer Svartrapmo, LO / Fagforbundet – 28. kandidat for Rødt
 • Sean Høiland, LO / NTL – kandidat for Rødt
 • Kjell S. Johansen, LO / Norsk Lokomotivmannsforbund – 46. kand. for Rødt
 • Ingjald Gaare, LO / Fellesforbundet – 50. kandidat for Rødt
 • David Scott Hamnes, LO / Creo – 56. kandidat for Rødt
 • Tor Guldahl, LO / Norsk Jernbaneforbund – 61. kandidat for Rødt

Senterpartiet

 • Geir Skavern, LO / Fagforbundet – 7. kandidat for SP
 • Rigmor Bjerche, LO / Skolenes Landsforbund – 13. kandidat for SP
 • Vegard Tillerflaten, LO / Fagforbundet – 16. kandidat for SP

Hvordan kan du endre på stemmeseddelen ved kommunestyrevalg?

Stemmeseddelen avgjør hvilket parti du stemmer på. Vil du påvirke hvilke kandidater som blir valgt inn

for partiet, må du endre på stemmeseddelen.

Personstemme (tilleggsstemme): Ved kommunestyrevalget kan du gi en eller flere kandidater &i personstemme (tilleggsstemme) hver ved å sette et merke (kryss) ved kandidatens navn. Du kan gi personstemme til så mange kandidater du vil.

 

3

Personstemme (slenger) til kandidater på andre valglister: Ved kommunestyrevalget kan du også gi en personstemme til en eller flere kandidater på andre valglister. Det gjøres ved å skrive navnene til disse kandidatene opp på stemmeseddelen til det partiet du stemmer på. Hvor mange kandidatnavn du kan føre opp står på stemmeseddelen. Fremgangsmåten for å gi personstemmer er beskrevet på stemmeseddelen.

Vær oppmerksom på at hvis du gir personstemme til en kandidat fra et annet parti/gruppe, vil en såkalt listestemme bli overført til det andre partiet/gruppen. Dette kan påvirke fordelingen av mandater i kommunestyret.

Hva betyr det at kandidater står med uthevet skrift på stemmeseddelen?

Ved kommunestyrevalget kan partiene/gruppene på forhånd bestemme at inntil 10 kandidater skal stå sterkere. Deres navn står med uthevet skrift, øverst på stemmeseddelen. Partiene har gitt disse et stemmetillegg som de får uansett om velgerne gir dem personstemmer (tilleggsstemmer) eller ikke. Stemmetillegget = 1/4 personstemme per stemmeseddel, det vil si 25 % av totalt antall stemmer som kommer listen til gode. Eksempel: Får listen 100 stemmer, får kandidater med uthevet skrift 25 personstemmer i tillegg.

Selv om du ikke gir personstemme til en kandidat med uthevet skrift, får vedkommende likevel 1/4 personstemme fra stemmeseddelen din.

Gir du en personstemme til en kandidat med uthevet skrift, får kandidaten 1 1/4 personstemme (tilleggsstemme) til sammen.