Kostnad kontingent

 • Vi tar utgangspunkt at en gjennomsnittlig Bygningsarbeider tjener rundt kr 500 000,- i året.
 • Dette tilsvare ca. en time-lønn på kr 260 pr time.Til oss har vi en kontingentkostnad på 1,9 % av brutto lønn.
 • Medlemsfordeler Sum ca verdi i kr
  Fagforeningsfradrag på 3 850,- 1 270
  Innboforsikring (ubegrenset) 1500
  Fritid og ulykkesforsikring 500
  Grunnforsikring 500
  12% feriepenger og ikke 10,2% (Tariffavtale) 8 100
  Full lønn på bevegelige helligdager (Tariffavtale) 13 650
  Reise og gangtid (Tariffavtale) 22 300
  Sum 47 820
  • Da er vi allerede på plussiden med kr 37 820,-
  • I tillegg kommer betalt fødselspermisjon i 14 dager for dem som får barn.

  Dette utgjør kr 19 500,- pr. barn.

  • Betalt korte velferdspermisjoner opp til 1 dag (se regler FOB bilag 10)
  • AFP utgjør ca. kr 1,3 million.
  • Du kan få stipend gjennom Los utdanningsfond opptil kr 10 500,- pr. år (dette kan for eksempel være Mesterbrev)
  • Rett til juridisk bistand/vurdering ved oppsigelse og yrkesskade.
  • Mlighet til måling (akkordlønnssystemet)
  • Alle som er ansatt i en bedrift med tariffavtale har så å si de samme rettighetene. Bortsett fra Fagforeningsfradrag, innboforsikring, fritid og ulykkesforsikring, grunnforsikring, stipend og Rett til juridisk bistand/vurdering.
  • Mange tar sykepengene som en selvfølge, men dette var noe fagforeningene kjempet frem på 70 tallet.
  • AFP ble innført i 1989 etter mange års kamp hvor våre forfedre har gitt avkall på andre lønnsytelser.
  • Akkordtariffen har en prisvekst på 54% på 10 år. Dette er noe vi har jobbet hardt med i de senere år. Når prisene i tariffen går opp går også timelønnen til de som ikke jobber akkord også opp.
  • Annethvert år er det tariffoppgjør. Mange av de rettighetene vi har fått gjennomslag på gjennom historien er stadig utsatt for at det skal fjernes. Hvis færre som er organisert, svakere står vi og mange av våre goder vil forsvinne. Hvem sier nei til ca. 1,3 million i AFP?.
  • Tar du sjansen på å stå utenfor eller vil du være med på felleskapet og trygge våre arbeidsplasser ytterlige?