Innleiekonferanse

692 Views

“Flere faste jobber – Endringer i AML § 14 om ansettelser og innleie”

Stortinget har sagt at vanlige faste ansettelser skal være det mest vanlige på arbeidsplasser. Innleie fra bemanningsbyråer skal etter 1. januar 2019 kun benyttes unntaksvis. Her er noen bilder fra konferansen 17.12.2018

Fra 01.01.2019 trer nye bestemmelser om regler for innleie i kraft. Fellesforbundet mener dette vil gi oss mulighet til å få flere faste ansettelser i bedriftene, og at det vil begrense bruken av innleid arbeidskraft.

Etter nyttår er kun bedrifter med landsomfattende tariffavtale som kan inngå avtale om innleie fra et bemanningsbyrå.

Hva betyr dette:

  • Kun virksomheter som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett, vil kunne inngå avtale om utvidet innleie med de tillitsvalgte.
  • Fellesforbundet tariffavtaler= landsomfattende tariffavtaler
  • Det er ikke lenger tilstrekkelig at bedriften er bundet av en såkalt “hustariffavtale”.
  • Lovendringen er ikke begrenset til bygg- og anleggsnæringen, men vil gjelde for alle virksomheter.

Dette vil gi våre medlemmer, via sin bedriftsklubb/tillitsvalgt, mulighet til å forhandle flere faste ansettelser i bedriften.

Slike unntak kan avtales på bedriften, men bare ved bedrifter som har tariffavtale, og med tillitsvalgte som mottar råd og veiledning fra sin fagforening. 

Fellesforbundet skal i 2018 og hele 2019 følge opp lovendringene. Dette skal skje gjennom kurs og direkte oppfølging ute i bedriftene.