Info rettigheter

1 View

På grunn av den ekstraordinære situasjonen er vårt kontor fysisk stengt.
All kontakt skal skje pr. telefon eller epost og vil være tilgjengelig for henvendelser som vanlig mellom 08:00 – 16.00 alle dager.

Kontakt info ansatte

For mere info anbefales det å følge LO-advokatene på Facebook

Årsmøter er utsatt på ubestemt tid.
Følg oss på Facebook: Byggfag Trondheim Fellesforbundet for nærmere info.
For information in English and Polish read more

1. Arbeidstid

Endringer i arbeidstid som følge av situasjonen skal som ellers drøftes og avtales med tillitsvalgte innenfor de mulighetene som finnes i rammene av lov- og avtaleverket. Permitteringer dekkes ikke opp med utvidet arbeidstid. I enkelte tilfeller kan alternativ arbeidstid avtales mellom partene for å avhjelpe en akutt situasjon, eller for å finne gode tilpasninger for bedriftene og arbeidstakere. Fellesforbundet behandler fortsatt søknader om arbeidstidsordninger.

2. Alle kurs, konferanser og større møter avlyses eller utsettes fram til 1 august

All planlagt kurs- og konferansevirksomhet i Fellesforbundets regi avlyses eller utsettes fram til 1 august.
Dette innebærer at avdelingene også må vurdere å utsette planlagte årsmøter. Vedtektenes frist for å avholde årsmøte vil som en konsekvens av situasjonen bortfalle.

3. Permittering og EØS-borgere
For personer som har et annet bostedsland enn Norge, men som har arbeidet i Norge, gjelder særlige regler.

Les mer her

English

Due to the exceptional situation in the country due to the Covid-19 virus / coronavirus, the office is physically closed.

All contacts must be made by phone or e-mail.
We are available as usual from 08:00 to 16:00.

Inquiries should be sent to Torbjørn Graneggen tel. 917 81 169 epost: tgranegg@online.no or Justyna Skarø tel. 920 20 056 email: justyna.skaro@fellesforbundet.org

See our website: www.byggfagtrondheim.no or follow us on Facebook: Byggfag Trondheim Fellesforbundet for further information.

Polish

Ze wzgledu na wyjatkowa sytuacje w kraju z powodu wirusa Covid-19/korona biuro jest fizycznie zamknięte.

Wszelkie kontakty muszą odbywać się telefonicznie lub poprzez poczte elektroniczna.Jesesmy dostępni jak zwykle w godzinach od 08:00 do 16:00.

Zapytania należy kierować do Torbjørn Graneggen tel. 917 81 169 epost: tgranegg@online.no lub Justyna Skarø tel. 920 20 056 email: justyna.skaro@fellesforbundet.org

Zobacz naszą stronę internetową: www.byggfagtrondheim.no lub śledź nas na Facebooku: Byggfag Trondheim Fellesforbundet w celu uzyskania dalszych informacji.