Info rettigheter

886 Views

Lo favør nye renter på boliglån for medlemmer

LO-advokatene svarer på spørmsmål – oppdatert 17.03.2020

Questions and answers in English 21.3-1

PYTANIA I ODPOWIEDZI DZIALU PRAWNEGO NA TEMAT PRACY I WIRUSA CORONA -17.03.2020

Krisepakken på polsk

LOfavør Korona permittering
Hjelp, jeg er permitert!

Brosyre og video med generell info om Koeronavirus på flere språk -FHI

Stortingets vedtak om dagpenger og omsorgspenger

På grunn av den ekstraordinære situasjonen er vårt kontor fysisk stengt.
All kontakt skal skje pr. telefon eller epost og vil være tilgjengelig for henvendelser som vanlig mellom 08:00 – 16.00 alle dager.

Henvendelser rettes til Torbjørn Graneggen tlf 917 81 169 epost tgranegg@online.no eller Justyna Skarø tlf 920 20 056 epost justyna.skaro@fellesforbundet.org

Årsmøter er utsatt på ubestemt tid.
Akkordmåling på byggeplasser utføres ikke, men oppmålere kan nåes på tlf og e-post. Kontakt info akkord

Følg oss på Facebook: Byggfag Trondheim Fellesforbundet for nærmere info.
For information in English and Polish read more

1. Arbeidstid

Endringer i arbeidstid som følge av situasjonen skal som ellers drøftes og avtales med tillitsvalgte innenfor de mulighetene som finnes i rammene av lov- og avtaleverket. Permitteringer dekkes ikke opp med utvidet arbeidstid. I enkelte tilfeller kan alternativ arbeidstid avtales mellom partene for å avhjelpe en akutt situasjon, eller for å finne gode tilpasninger for bedriftene og arbeidstakere. Fellesforbundet behandler fortsatt søknader om arbeidstidsordninger.

2. Alle kurs, konferanser og større møter avlyses eller utsettes fram til 1 august

All planlagt kurs- og konferansevirksomhet i Fellesforbundets regi avlyses eller utsettes fram til 1 august.
Dette innebærer at avdelingene også må vurdere å utsette planlagte årsmøter. Vedtektenes frist for å avholde årsmøte vil som en konsekvens av situasjonen bortfalle.

3. Permittering og EØS-borgere
For personer som har et annet bostedsland enn Norge, men som har arbeidet i Norge, gjelder særlige regler.

Les mer her

English

Due to the exceptional situation in the country due to the Covid-19 virus / coronavirus, the office is physically closed.

All contacts must be made by phone or e-mail.
We are available as usual from 08:00 to 16:00.

Inquiries should be sent to Torbjørn Graneggen tel. 917 81 169 epost: tgranegg@online.no or Justyna Skarø tel. 920 20 056 email: justyna.skaro@fellesforbundet.org

See our website: www.byggfagtrondheim.no or follow us on Facebook: Byggfag Trondheim Fellesforbundet for further information.

Polish

Ze wzgledu na wyjatkowa sytuacje w kraju z powodu wirusa Covid-19/korona biuro jest fizycznie zamknięte.

Wszelkie kontakty muszą odbywać się telefonicznie lub poprzez poczte elektroniczna.Jesesmy dostępni jak zwykle w godzinach od 08:00 do 16:00.

Zapytania należy kierować do Torbjørn Graneggen tel. 917 81 169 epost: tgranegg@online.no lub Justyna Skarø tel. 920 20 056 email: justyna.skaro@fellesforbundet.org

Zobacz naszą stronę internetową: www.byggfagtrondheim.no lub śledź nas na Facebooku: Byggfag Trondheim Fellesforbundet w celu uzyskania dalszych informacji.