Fordelen med å være mange er mange

"LOfavør er fordelsprogrammet for deg som er organisert i et LO-forbund. Med over 900 000 medlemmer har vi kraften til å forhandle frem gunstige og trygge avtaler for deg i privatlivet. Noen av fordelene får du automatisk når du melder deg inn. Andre fordeler ligger der som et tilbud du kan benytte hvis du vil."

Les mer om LOfavør og kollektive avtaler...

 


Nyttige APPer

https://www.byggfagtrondheim.no/wp-content/uploads/2018/05/bilde-App-2-450x300.jpg
Fordelene dine har kommet til mobilen.
https://www.byggfagtrondheim.no/wp-content/uploads/2018/06/Last-ned-Husk-Hva-Du-Har-appen_main_col-e1529493279185-450x300.gif
Husk Hva Du Har er et verktøy for å gi deg oversikt over dine eiendeler hvis uhellet skal være ute.

Nyttig informasjon

https://www.lofavor.no/

 

LOfavør-forsikringer for LO-medlemmer med fast bostedsadresse i land utenfor Norden. Brosjyren er på norsk, engelsk, arabisk, urdu, fransk, polsk, latvisk, estisk, litauisk og russisk.

LOfavør Kollektiv hjemforsikring (kodebokstav H på ditt medlemskort)
Denne hjemforsikringen er den eneste innboforsikring i Norge uten øvre forsikringssum og er en del av ditt medlemsskap i Fellesforbundet.

  • Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er forsikret
  • Typiske uhell dekkes
  • Enkeltgjenstander er forsikret for inntil kr 200 000,-

LOfavør Grunnforsikring – økonomisk førstehjelp ved dødsfall.
(Kode G på ditt medlemskort)

Utbetalingen er høyest i de livsperioder hvor gjeld og forsørgelsesbyrde vanligvis er størst. Forsikringen utbetales uansett dødsårsak og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer.

Forsikringen omfatter både medlem og ektefelle/samboer/registrert partner, og den gjelder så lenge medlemmet lever uansett alder. Grunnforsikringen gjelder også barn under 21 år. Gjelder ikke for elev- og studentmedlemmer.

Informasjon i forbindelse med dødsfall

Skjemaet «melding om dødsfall».

LOfavør Fritidsulykkesforsikring (Kode F på ditt medlemskort)

Yrkesskadeforsikringen, som alle arbeidsgivere må ha for sine ansatte, dekker bare yrkessykdommer og ulykker som skjer på eller i forbindelse med jobben.

LOfavør Fritidsulykkesforsikring dekker ulykker i fritiden og gjelder kun for medlemmer. Den dekker både ved død og varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke.
Gjelder ikke for medlemmer over 70 år eller elev- og studentmedlemmer.