Søk om støtte fra LOs utdanningsfond

LOs Utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer i LOs forbund som har rettigheter i fondet. 12 LO-forbund har rettigheter i fondet. Fellesforbundet er en av de! Husk søknadsfristen 15. mai hvert år!

SØK HER

Fondet yter støtte til helårsstudium på hel- og deltid ved universitets- og høgskoler, fagskoler, videregående skoler, folkehøgskoler og grunnskole – eller tilsvarende i voksenopplærings-organisasjonens regi. Fondet yter også stipend til etter- og videreutdanning.

Les retningslinjer for LOs utdanningsfond

Satser LOs utdanningsfond

På siden utdanningsfond.lo.no kan du søke om støtte til utdanning.

Husk søknadsfristen 15. mai.

Disse forbundene har har rettigheter i LOs Utdanningsfond:

 • Norsk Arbeidsmadsforbund
 • Fellesforbundet
 • Norsk Transportarbeiderforbund
 • Handel og Kontor i Norge
 • EL og IT Forbundet
 • Norsk Nærings – og Nytelsesmiddelarbeidsforbund
 • Norsk Sjømannsforbund
 • Norsk Tjenestemanslag
 • Forbundet for ledelse og teknikk
 • Fagforbundet
 • Industri Energi