Nå skal det bli slutt på at arbeidsgivere bruker smutthull til å betale utenlandske arbeidere mindre

676 Views
Bygningsarbeidere som blir sendt rundt på nye arbeidssteder skal ha dekket utgiftene. Det slår Direktoratet for arbeidstilsynet fast.

Arbeidsgivere som flytter arbeiderne fra sted til sted, fra byggeplass til byggeplass– men som ikke dekker reisen, kost og losji – har blitt et kjent tema for både tillitsvalgte og tilsynsmyndighetene.

I flere saker den siste tida har Direktoratet for arbeidstilsynet gått inn på problemer knytta til dekking av reise, kost og losji for utenlandske arbeidere som jobber i Norge.

Nå har Direktoratet konkludert med at selv om disse arbeiderne frivillig pendler til Norge, betyr ikke det at arbeidsgiveren fritt kan velte kostnadene for at arbeidsstedet stadig vekk skifter over på arbeiderne selv.

Selv om de ikke får dekket reise tilbake til hjemlandet i friperioder, skal de ikke trekkes i lønn for at arbeidsgiveren for eksempel dekker innkvartering på hyttefeltet de er sendt ut til. Dette skjer ved at arbeidskontrakten oppgir arbeidsstedet å være det stedet hvor firmaet til enhver tid påtar seg oppdrag.

Slik vil de unngå nye rettssaker om reise, kost og losji

Arbeidsgiver omgår regelverket

– Direktoratet har gjort en konkret vurdering av arbeidsavtalen til de ansatte i en klagesak og kommet til at flytting mellom oppdragene i stor grad var gjort i arbeidsgivers interesse, sier avdelingsdirektør på Avdeling for lov og regelverk i Direktoratet for arbeidstilsynet, Gry Singsaas.

Hun påpeker at det er en omgåelse av regelverket å si at de utenlandske arbeidstakerne til enhver tid bor på det stedet de utfører arbeid.

– Derfor har de rett til å få dekket utgiftene til reise, kost og losji mellom arbeidsoppdragene, sier Singsaas.

Dersom de utenlandske arbeiderne ikke har noen fast bopæl i Norge skal firmaets hovedkontor være utgangspunktet.

Tror på flere fast ansatte med nye regler for reise, kost og losji

Tillitsvalgte må være på vakt

Fellesforbundets nestleder Steinar Krogstad er glad for at all tvil er ryddet av veien: Arbeidsgiver kan ikke flytte rundt på folk uten å dekke utgiftene.

Dette er veldig viktig, for da er det slått fast at arbeidsgiver ikke kan flytte rundt på folk uten å dekke merutgiftene.

– Våre tillitsvalgte der ute må være obs på dette når de ber om innsyn ute på byggeplassene, sier Krogstad.

Han understreker at dersom allmenngjøringen av tariffavtalen skal bety noe i praksis, så må reisereglene håndheves.

– Vi har i lang tid sett at arbeidsgivere har lett etter hull som uthuler ordningen. Nå er et slikt hull tettet, sier Krogstad.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Nestleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet.

Nestleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet.

Foto: Erlend Angelo (arkivfoto)

Utenlandske arbeidere inngår avtaler

Direktoratet for arbeidstilsynet oppfordrer også tillitsvalgte til å være på vakt og å be hovedleverandører dokumentere at alt med lønn og arbeidsvilkår også er i orden hos underleverandører.

Gry Singsaas sier det er et klart mønster i sakene de har vurdert, nemlig at det er utenlandske arbeidere som inngår avtalene der de selv må bære kostnadene ved å bli sendt rundt på arbeid.

– Norske arbeidstakere aksepterer sjelden slike ordninger. Men arbeidsgiveren og arbeidstakeren kan ikke inngå avtaler som gir de utenlandske arbeidstakerne vesentlig dårligere vilkår enn det norske arbeidstakere får. Dette gjelder selv om arbeidstaker ønsker å inngå slike kontrakter, sier Singsaas.

Saken er hentet fra frifagbevegelse.no