Om Fellesforbundet

1 View

Fellesforbundet er det største fagforbundet i privat sektor. Vi har vel 140.000 medlemmer og organiserer innen industrien, byggebransjen, hotell- og restaurant og innen bilbransjen i tillegg til flere andre i privat sektor. Fellesforbundet er det nest største forbundet i LO. Hovedkontoret ligger i Oslo. På disse sidene finner du viktig informasjon om forbundet, om administrative avdelinger, ansatte og og om tillitsvalgte.

Tidligere forbund
Fellesforbundet ble stiftet 8. mai 1988 av de fem forbundene Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund, Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund, Norsk Papirindustriarbeiderforbund, Norsk Skog- og Landarbeiderforbund og Bekledningsarbeiderforbundet. Senere har Norsk Grafisk Forbund (2006) og Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet (2007) kommet til.

Bladene først
Før planene om sammenslutningen av fem av de sju forbundene ble drøftet, hadde medlemsbladene til forbundene bestemt seg for å lage et felles medlemsblad. Det nye fagbladet Magasinet for fagorganiserte samlet alle de tidligere bladene og så dagens lys i januar 1986. Det var idéen om et felles blad som også fødte idéen om å skape et felles forbund.

Samarbeidsrådet
Det ble dannet et samarbeidsråd under ledelse av Jern og Metalls tidligere leder Lars Skytøen. I rådet var alle de fem forbundene representert. Det var et møysommelig og omfattende arbeid som måtte gjøres for å få alle detaljer på plass.

Stiftelsen
Den formelle stiftelsen fant sted på et landsmøte på Sjølyst i Oslo. John Stene ble valgt til forbundets første leder, men han ble ikke gjenvalgt på det første ordinære landsmøte i 1991. Kjell Bjørndalen ble valgt til ny leder på forbundets første ordinære landsmøte i 1991 og han ble gjenvalgt i 1995, 1999 og i 2003. Arve Bakke ble valgt til leder av Fellesforbundet på landsmøtet i 2007 og gjenvalgt i 2011. I 2015 ble Jørn Eggum valgt til leder.

Tradisjoner
De sju tidligere forbundene som utgjør Fellesforbundet har lange tradisjoner å se tilbake på. Norsk Grafisk Forbund var Norges og Nordens første fagforbund og ble dannet så tidlig som i 1882. Bekledningsarbeiderforbundet ble dannet i 1890, mens Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund ble dannet året etter, i 1891.