• Bli medlem avfellesforbundet

    Sammen er vi sterke

  • Vis Styrke

    Bli medlem

  • Bli medlem idag

    Ta kontakt idag

Avdelingsleder er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi har registrert og behandler i forbindelse med ditt medlemskap i avdeling 765 Trondheim.

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har.
Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes, ref. personvernforordningens artikkel 4, pkt. 7

 

Systemoversikt – medlemmer i avdelingen 15082018

Rutine – Innsyn retting og sletting – medlemmer i avdelingen 15082018

Skjema for krav om innsyn, retting eller sletting – medlemmer i avdelingen 15082018

Personvernerklæring – medlemmer i avdelingen 15082018

 

Følg oss på Facebook

Kontakt oss

Folkets Hus, Olav Tryggvasons gate 5, 7011 Trondheim

Roger Undheim Hoff, Avd 765
+47 93 02 99 79
avd765@fellesforbundet.org

Terje Eriksen, Avd 768
+47 91 73 96 35
avd768@fellesforbundet.org

Marius Tønnessen, Avd764
+47 92 68 12 10
martoen2@online.no