• Bli medlem avfellesforbundet

    Sammen er vi sterke

  • Vis Styrke

    Bli medlem

  • Bli medlem idag

    Ta kontakt idag

Akkordtariff for Rørleggerfaget

Påslagsprosent 17,02% pr 1.Oktober 2020

Oppmåler

Kim Andre Johansen
Epost: johansen.kim.andre@outlook.com
Tlf: 932 14 105