Steinar på tinget

671 Views

Faglig kandidat til høstens stortingsvalg fra Arbeiderpartiets sin side er Steinar Krogstad. Steinar er tømrer og tidligere tillitsvalgt ved Veidekke i Trondheim. Han er nå nestleder i Fellesforbundet sentralt og står på fjerde plass ved stortingslista i Sør-Trøndelag valgkrets.

Steinar brenner for arbeidslivspolitikk og vil endre Arbeidsmiljøloven så det blir vanskeligere å ansette i midlertidige og i deltidsstillinger.

Steinar vil gjerne komme i kontakt med flere tillitsvalgte for å fange opp viktige saker for fagbevegelsen. Han er tilgjengelig for møte med klubber og fagforeninger digitalt eller fysisk. Kontakt oss i Fellesforbundet Byggfag Trondheim for å avtale.

I dag har Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag valgkrets 4 representanter på Stortinget. På meningsmålinger har vi for tiden tre inne. Målet er å fortsatt ha fire og dermed sikre Steinar fast plass på Stortinget.

Følg facebook siden Steinar på tinget: https://www.facebook.com/search/top?q=Steinar%20p%C3%A5%20Tinget