Hva er en tariffavtale?

En tariffavtale er en avtale mellom arbeidernes og arbeidsgivernes organisasjoner. I Norge er tariffavtalene landsomfattende.

En tariffavtale gir deg rett til bedre betingelser, som å få betalt på helligdager, rett til mer ferie og feriepenger, mer overtidsbetaling og bedre pensjonsordning. En tariffavtale gir også større frihet til å ordne bedre lønns og arbeidsvilkår på arbeidsplassen, gjennom lokale forhandlinger som tillitsvalgt har rett til å utføre.

Hvordan får du tariffavtale på din bedrift?

1. Bli medlem av Fellesforbundet
2. Velg en kontaktperson/tillitsvalgt (eller flere)
3. Snakk med vår avd 764, 765, 762 eller 768 der dere tilhører: www.byggfagtrondheim.no

For at Fellesforbundet skal inngå tariffavtale på vegne av dere, er det noen forutsetninger som må være tilstede. Et flertall av de som jobber på bedriften må være medlemmer av Fellesforbundet, og dere må være villige til å kjempe for å få arbeidsgiver til å skrive under.

Det er dessverre sånn at noen arbeidsgivere nekter å undertegne på en tariffavtale, og enkelte ganger går det så langt at vi må streike for å få avtalen på plass. Men som regel er arbeidsgivere positive og ser fordelen av å ha klare avtaler og dermed skriver under umiddelbart.

Alle avdelingene i Fellesforbundet har lang erfaring med å opprette tariffavtaler på nye arbeidsplasser. Ta derfor en god prat med den avdelingen du tilhører for å få råd om hvordan dere bør gå fram.

Tariffavtale noen av de viktigste sakene

12% feriepenger utgjør ca 9000kr fra 10.2%
Tariffbedrifter 5 uker 12,0 %
Ikke tariffbedrifter 4 uker + 1 dag 10,2 %
Overtidsbetaling

§ 2-7 og § 6-3 og bilag 20: Minimum 50 prosent av følgende grunnlag: kr 289,30 for voksne arbeidstakere (gjelder fra 1. mai 2022)

Helligdagsgodtgjørelse

Alle røddager som kommer på en arbeidsdag skal betales i sin helhet. Ca 15000kr

Bastillegg § 2-10.1:

Hvor arbeidslaget arbeider på eget ansvar skal lagbasen tilsettes av arbeidsgiver, ha en godtgjørelse på minst kr 7,30 per time

Permisjon med lønn

Permisjon ved fødsel for far i 14 dager. Utgjør ca 17000kr

Permisjon ved dødsfall for deltagelse i begravelse når det gjelder nærmeste familie.

Permisjon for undersøkelser, behandling og kontroll av tannlege og lege. Og fysio\kiropraktor.

Permisjon til å følge barn til første barnehage/skole.

Permisjon ved flytting + mange fler som står i Bilag 10 i overenskomsten for byggfag.

AFP (pensjon)

utgjør ca 1,3 million. Ca 50000kr årlig fra du er 62år.

Annethvert år er det tariffoppgjør. Mange av de rettighetene vi har fått gjennomslag på gjennom historien er stadig utsatt for at det skal fjernes, hvis færre er organisert eller ikke har tariffavtale, så klarer vi ikke å forvare disse rettighetene eller gjøre dem bedre.

Det er mange arbeidsgivere som følger tariff avtalen uten at du er organisert, og som sier at det ikke er noen vits i å være organisert – at det bare er utgifter. At vi skal nok bli enige du og jeg.

Snittlønn og generelle arbeidsvilkår er bedre i bedrifter med tariffavtale.

Du er sterkere med – enn uten!

Reise Gangtid
Reise/gangtid, § 7-2 Hvor nattopphold ikke er nødvendig (gjelder fra 1. april 2022) Når arbeidstaker sørger for transport:

Ved avstander over 7,5 km, dekker arbeidsgiver bom og fergepenger i sin helhet.

7,5-15 km kr 108,20
15-30 km kr 179,20
30-45 km kr 210,50
45-60 km kr 241,00
60-75 km Kr 273,50
Lærlinger: 85 %
Når arbeidsgiver holder transport:
7,5-15 km kr 65,00
15-30 km kr 108,10
30-45 km kr 130,10
45-60 km kr 151,80
60-75 km Kr 174,40
Lærlinger: 70 %