Tariffoppgjøret 2020

260 Views

Link til Tariffoppgjøret 2020

Veiledning-tariffoppgjør-14-utgave-2019
Byggeplassoversikt streik mal Excel
Byggeplassoversikt streik mal Word
Viktig informasjon tilfelle streik 2020

Mal for praktiske forhold ved konflikt 2020

– Årets oppgjør

Årets tariffoppgjør vil skjer forbundsvist. Industrien vil være frontfag. Frontfagsforhandlingene begynner 3. august.

Opprinnelig startet forhandlingene 10. mars, men ble satt på pause 13. mars på grunn av situasjonen rundt koronaviruset.

Oppdateringer på SMS

Send TARIFF til 26070 for å få oppdateringer om tariffoppgjøret på SMS.

Tariffkravene

Styrket kjøpekraft, bedre innleieregler og en etter- og videreutdanningsreform er noen av sakene forbundet tar med inn i lønnsoppgjøret.

Link til oversikt