Tariffoppgjøret 2020 utsatt pga covid19

1 View

Veiledning-tariffoppgjør-14-utgave-2019
Byggeplassoversikt streik mal Excel
Byggeplassoversikt streik mal Word
Viktig informasjon tilfelle streik 2020

Mal for praktiske forhold ved konflikt 2020

Datooversikt

– Tariffoppgjøret 2020:

Januar 2020: Tariffavtalene sies opp. Klubbene må gjøre seg klare. Les hvilke oppgaver som skal utføres i veiledningsheftet

Februar 2020: LOs representantskap vedtar oppgjørsform og hovedkrav

Mars 2020: Frontfaget starter opp som de først til å forhandle

April 2020: De første forhandlingene sluttføres, og legges ut til uravstemning.

Mai/juni/juli 2020: Det forhandles på avtalene suksessivt utover sommeren. Normalt er det uravstemning i tre omganger.