• Bli medlem avfellesforbundet

    Sammen er vi sterke

  • Vis Styrke

    Bli medlem

  • Bli medlem idag

    Ta kontakt idag

Fristen for enighet i tariffoppgjøret er 4. april kl 24:00. Normalt sett vil forhandlingene gå på overtid slik at første hele streikedag vil bli onsdag 6. april.

Fellesforbundet har valgt å ta ut alle bedrifter med tariffavtale fra 1. dag. Dette innebærer at ca 1700 bygningsarbeidere i Trondheim vil bli omfattet.

Streikebidraget fra Fellesforbundet er satt til kr 4021,- pr uke, i tillegg vil avdelingene betale ut et eget tillegg. Størrelsen på dette beløpet variere noe mellom avdelingene, men dette vil det bli informert om.

Torsdag 7. april kl 08:00 blir det avholdt felles streikemøte i Trondheim Spektrum, her vil all nødvendig info bli gitt.

Det er viktig at dere selv holder dere informert om utviklingen i forhandlingene når fristen for mekling nærmer seg.

 

Byggfags avdelingene i Trondheim

Avd 765 Torbjørn Graneggen: 917 81 169
Avd 764 Marius Tønnessen: 926 81 210
Avd 762 Ørjan Antonsen: 980 57 976
Avd 768 Terje Eriksen: 917 39 635

Link for mere info HER