Tillitsvalgtkonferansen for Tømmer 2018

1 View

Da er årets tillitsvalgtsamling for tømrer bedriftene gjennomført. Der blant annet lokale forhandlinger sto på agendaen.

Jan Kristian Hammernes fra distriktskontoret holdt et innlegg om Yrkesskader og viktigheten med registrering av skader til nav, samt arbeidsgivers rolle i dette.

Ungdomssekretær Siril Wigen Monteiro snakket litt om ungdomsarbeid og funn i årets lærlingepatrulje. Pratet også om viktigheten at tillitsvalgte organiserte lærlinger samt oppfølging av opplæringen går som den skal.

Avsluttet konferansen med et innlegg fra Nestleder i Fellesforbundet Steinar Krogstad, der hovedfokuset var på de nye reglene som blir vedtatt når det gjelder innleie fra bemannigsbransjen. De nye reglene blir evt gjeldene fra 1.1.2019.

Takk for bra oppmøte og gode diskusjoner!