Trøndersk HMS konferanse 2020

534 Views
EBA, Håndverkerforeningen, Fellesforbundet og Arbeidstilsynet Midt-Norge inviterer byggebransjen i Trøndelag til Årets HMS konferanse. Årets konferanse har blant annet fokus på elementmontasje og oppfølging av fjorårets nye regler for innleie.
Målgruppe

Ledere, mellomledere, prosjektledere, tillitsvalgte, HMS-ansvarlige, byggherre, driftsledere, eiendomsutviklere, rådgivere og offentlige myndigheter

Kursinnhold

«Også årets HMS-konferanse vil ha et flerdelt fokus. Vi setter blant annet fokus på hva som skjer etter innføringen avde nye reglene for innleie i byggebransjen. Vi retter også fokus på montasje av betongelementer. Hva er viktig for å sørge for at monteringen skjer i tråd med forutsetningene for dimensjoneringen? Hva er særlig viktig for å unngå personskader under monteringsarbeid? Hva erfarer Arbeidstilsynet i sine tilsyn? Vi vil også få høre merom hvordan den nye IA-avtalen følges opp med et bransjeprogram for bygg og anlegg. Hva vil det bety for bransjen? Velkommen til en spennende konferansedag 3. mars!»For påmelding send e-post til:  kdh@eba. Eller trykk HER! Konferansen går av stabelen på Scandic Nidelven, 3. mars, kl 0800 – 1600.Pris kr 1250,- (inkl lunsj)